KeesNoorman1220x500.png

'Tata Steel stuwt de Amsterdamse haven op'

'Ik kom uit Schagen. Mannen die staan te wachten op de bus naar hun werk bij Tata Steel, dat beeld staat nog steeds in mijn geheugen gegrift. Het had iets mysterieus. De mannen die werden opgehaald en naar een onbekende wereld werden gebracht.'

ORAM en Tata Steel

'Ik ben algemeen directeur van ORAM. ORAM is de ondernemingsvereniging van regio Amsterdam en vertegenwoordigt het bedrijfsleven waaronder de haven en industrie. Tata Steel is ook ORAM-lid, er zit een vertegenwoordiger van Tata Steel in ons bestuur.'

'Ik ben ook voorzitter van onze commissie scheepsbewegingen. Die functioneert als een coördinator van alle scheepsbewegingen op het Noordzeekanaal. Dit zodat schepen vlot kunnen doorvaren en niet met z’n tweeën naast elkaar varen om vervolgens bij de sluizen een wedstrijdje te voeren wie er het snelste door kan. Ook in die rol heb ik volop met Tata Steel te maken.'

Een vertegenwoordiging van Tata Steel in ons bestuur is goed voor ORAM, het geeft ons statuur.

Kees Noorman is 54 jaar en algemeen directeur van ORAM.

KeesNoorman600x720.png

Over het water

'Veel mensen weten het niet maar Amsterdam is de vierde haven van Europa. Tata Steel vervoert staal via de binnenvaart naar het achterland, Duitsland bijvoorbeeld, en ook de aanvoer van kolen gaat voor een groot deel met schepen. Eén binnenvaartschip staat gelijk aan 150 vrachtwagens steenkool, die wil je niet op de wegen hebben. Tata Steel vormt met haar scheepsvervoer dus een groot onderdeel van een enorme logistiek op de waterwegen rondom Amsterdam. Ze hebben grote invloed op de Amsterdamse haven, ik durf wel te zeggen dat Tata Steel de hele Amsterdamse haven opstuwt.'

Over het land

'Maar vervoer over land is minstens zo belangrijk voor Tata Steel. Rollen staal worden ook over land, vooral met de trein, naar klanten vervoerd. Die treinen rijden via Amsterdam en dat is best ingewikkeld. Die treinen komen door het Centraal Station. Dus gemeentelijke beslissingen zijn van groot belang voor de railverbinding van Tata Steel met hun achterland. Nu is net door de gemeente besloten om twee sporen weg te halen bij het Centraal Station. Waarschijnlijk hebben ze daarbij alleen gedacht vanuit het personenvervoer, maar twee sporen minder, dat zou het functioneren van Tata Steel en hun vervoer per rail in gevaar kunnen brengen. ORAM speelt daarin dan een belangrijke rol als belangenbehartiger.'

100 jaar staal in 100 verhalen

Ontdek gedurende het jubileumjaar de rijke historie van het staalbedrijf via verhalen van medewerkers, omwonenden, klanten en andere relaties. Elke week publiceren we tekst, video of audioverhalen.

Lees meer...

'Sommige mensen denken dat ik gek ben, maar ik verzamel alles van de Hoogovens, Corus en Tata Steel. In mijn mini Hoogovenmuseum staan zo’n 400 dingen die hiermee te maken hebben.' Peter Uiterwijk Winkel (62) is monteur bij de HTD en fanatiek Hoogoven-verzamelaar. Lees Peters verhaal...

PeterUiterwijkWinkel800x400.jpg
Deze website maakt gebruik van cookies. Kijk voor meer informatie op: Cookiebeleid