MaartenCamps1220x500.jpg

Innovatie en energietransitie is noodzaak en dilemma

'Steeds opnieuw is een bezoek aan Tata Steel Nederland weer indrukwekkend, want de site in IJmuiden is een wereld op zich. De laatste keer dat ik Tata Steel Steel bezocht, beklom ik ook de proefinstallatie HIsarna; een duurzamer en efficiënter alternatief voor de hoogovens dat ervoor kan zorgen dat ‘IJmuiden’ een van de schoonste en efficiëntste staalbedrijven van de wereld blijft.'

Door de HIsmelt-technologie te combineren met de eigen cycloonoventechnologie ontstond het concept van HIsarna.

Maarten Camps (54) is sinds 2013 secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

HIsarna

'De geschiedenis van HIsarna laat zien dat innovatie vaak bestaat uit het slim combineren van technologie en dat externe factoren de innovatie kunnen voortduwen of juist afremmen. Krapte op de cokesmarkt was in de jaren zestig een prikkel om een smeltcycloon te ontwikkelen, maar zodra China cokes ging leveren verdween die prikkel en ging de techniek de ijskast in. Decennia later was het de roep om duurzamere staalproductie die de ontwikkeling van de techniek nieuw leven in blies. Door de HIsmelt-technologie te combineren met de eigen cycloonoventechnologie ontstond het concept van HIsarna. Een belangrijke stap naar een duurzamere productie van staal, die past bij de leidende rol van Tata Steel Steel Nederland in deze industrie.'

Transitie

'De transitieperiode van 32 jaar tot 2050 is kort als je bedenkt dat innovatie en opschaling van de nieuwe cycloonoven al een halve eeuw in beslag neemt. Ik begrijp heel goed het dilemma waar Tata Steel voor staat. Er zijn veel onbekende variabelen op het pad naar schonere productie. Technisch is de transitie in zicht, maar bedrijfseconomisch en in het licht van de internationale concurrentiepositie is de route veel onzekerder. Samenspel met andere sectoren, zoals chemiebedrijven en de elektriciteitssector, en de overheid is daarbij belangrijk. Het contact tussen bedrijven aan de klimaattafel voor industrie helpt hierbij. Ik hoop dat we daarmee technologische ontwikkeling en innovatie versnellen. Dat is uiteindelijk een onmisbare basis voor de transitie.'

Toekomst

'Hoe zal het terrein in IJmuiden er in 2118 uitzien? De schoorstenen staan er misschien alleen nog als industrieel erfgoed. Naast de bergen erts ligt schroot klaar voor hernieuwd gebruik. De omvangrijke leiding met hoogovengas over de Staalhaven naar de energiecentrales is verdwenen. De toppen van een aantal HIsarna ovens en de contouren van schone chemische fabrieken zijn zichtbaar. En wie weet werken we dan alweer aan een volgende transitie, met technieken van de 22e eeuw.'

100 jaar staal in 100 verhalen

Ontdek gedurende het jubileumjaar de rijke historie van het staalbedrijf via verhalen van medewerkers, omwonenden, klanten en andere relaties. Elke week publiceren we tekst, video of audioverhalen.

Lees meer...

'Door het schaken heb ik een speciale band met het bedrijf. In de schaakwereld is geen toernooi zo beroemd als het oude Hoogoventoernooi.' Eric Smaling (60) zat namens de SP zowel in de Eerste- als Tweede Kamer en werkt tegenwoordig bij Wageningen University & Research. Lees Erics verhaal…

EricSmaling800x400.jpg
Deze website maakt gebruik van cookies. Kijk voor meer informatie op: Cookiebeleid